Atvinnulíf, umhverfi og byggðaþróun

 

Liður í verkefninu Þingeyingi er skipun starfshópa um tilgreinda málaflokka til að meta styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í viðkomandi málaflokki.  Niðurstöður vinnunnar verða m.a. nýttar til undirbúnings íbúafunda. Starfshóparnir er samstarfsnefnd til ráðgjafar og veita upplýsingar fyrir mat á stöðu málaflokksins og mögulega sýn til framtíðar í sameinuðu sveitarfélagi.

Starfshópur um atvinnulíf, umhverfi og byggðaþróun:

Í tengslum við sameiningarviðræður Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar hafa sveitastjórnir sveitarfélaganna sett sér markmið um að nýtt sveitarfélag verði þekkt og eftirsótt fyrir frábært mannlíf og einstaka náttúru. Til að svo megi verða er mikilvægt að samspil verndunar náttúru og verðmætasköpunar atvinnulífs sé skýrt og nýtt sé framsækin þekking og menntun í samhengi við staðbundna reynslu og sögu svæðisins.

Sveitarfélögin hafa blásið til verkefnisins Nýsköpun í norðri sem hefur að markmiði að auka nýsköpun innan svæðisins, samhliða því að nýtt sveitarfélag verði í fararbroddi í baráttu við loftslagsbreytingar, tekið verði mið af tæknibreytingum og tækifærum tengdum þeim og byggðir upp og samnýttir innviðir sem treysta samkeppnishæfni svæðisins til lengri tíma. Sveinn Margeirsson, bóndasonur og verkfræðingur, mun stýra verkefninu.

Með Nýsköpun í norðri vilja sveitarfélögin gera sig betur í stakk búin að takast á við þær miklu samfélags- og tæknibreytingar sem nú eiga sér stað. Stefnt er að því að nýta vinnu við Nýsköpun í norðri til stuðnings við nýsköpun í stjórnsýslu og við  gerð verndar- og nýtingaráætlunar, samhliða vinnu við aðalskipulag sveitarfélaganna. Meginhluti vinnunnar í Nýsköpun í norðri á sér stað hjá grasrótinni heima í héraði og er sú vinna samhæfð vinnu sem á sér stað í samvinnu við opinbera aðila. Þannig er stefnt á að íbúar nái að ræða saman til lausnar og sameiginlegrar sýnar á framtíðar verðmætasköpun í héraði.

 Stýrihópur heldur utan um skipulagningu en jafnframt munu rýnihópa koma að verkefninu.

Verkefnisstjóri: Sveinn Margeirsson

Stýrihópur:

Arnór Benónýsson formaður, Ásmundur Ævar Þormóðsson og Jóna Björg Hlöðversdóttir frá Þingeyjarsveit. 
Helgi Héðinsson varaformaður, Pétur Snæbjörnsson og Arnþrúður Dagsdóttir frá Skútustaðahreppi.

Starfsmenn: Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri Þingeyjarsveitar og Sveinn Margeirsson núverandi sveitarstjóri Skútustaðahrepps sem tók við af Þorsteini Gunnarssyni fyrrum sveitarstjóra Skútustaðahrepps.

Getum við bætt efni síðunnar?